BIP
Piątek, 18 Sierpnia 2017
Witamy na stronach internetowych
Sądu Rejonowego w Brzesku

  Dane teleadresowe

ul. Kościuszki 20
32-800 Brzesko

tel.: 14 6646 100
fax.: 14 6646 102

NIP: 869-10-35-748

 

Sąd Rejonowy w Brzesku uprzejmie informuje, że od dnia 22 września 2014 r. rozpoczęło działalność telefoniczne  Biuro Obsługi Interesanta  .

Kontakt telefoniczny z BOI można uzyskać dzwoniąc na:

 -  numer infolinii : 801 800 122 ( dotyczy tylko telefonów komórkowych )

 -  numer stacjonarny : 12 286 32 83 ( dla telefonów stacjonarnych i komórkowych ) 

 

Obszar właściwości Sądu

  • Miasto i gmina: Brzesko
  • Gminy: Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa, Zakliczyn

 

Godziny pracy sądu

  • poniedziałek:  8 00- 18 00
  • wtorek - piątek:  8 00- 16 00

 

Godziny otwarcia kasy

  • poniedziałek - piątek: 8 30-14 30
  • w ostatni roboczy dzień miesiąca:  kasa czynna do godziny 12:00


Tryb przyjmowania skarg i wniosków

Prezes Sądu Rejonowego w Brzesku jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Brzesku. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie drogą pocztową lub przez złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Brzesku
  • drogą elektroniczną na adres : administracja@brzesko.sr.gov.pl
  • poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Brzesku (pokój nr 214) w dniach i godzinach urzędowania sądu.

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądu w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. Nr 92, poz. 524) oraz przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).