BIP
Strona glówna >> Informacje >> Konta bankowe
Czwartek, 27 Lipca 2017

Konta Sądu Rejonowego w Brzesku

Konto Numer
Rachunek dochodów budżetowych Sądu
(opłaty, grzywny, wpisy do ksiąg wieczystych)
25 1010 1270 0029 5822 3100 0000
Sumy na zlecenie
(m.in. zaliczki na biegłych, geodetów,
opłaty za wpis do rejestru spadkowego)
98 1130 1150 0031 5020 0120 0002
Sumy depozytowe 48 1130 1017 0021 1002 9590 0004
Rachunek wydatków bieżących Sądu 75 1010 1270 0029 5822 3000 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 37 1130 1235 0031 5020 0120 0001

Numer konta Urzędu Miasta w Brzesku: KBS O/Szczurowa Nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004,
na które można uiszczać opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dn. 16.12.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz. 1635) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 21.12.2006r. (Dz.U.Nr 246 poz. 1804) w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz jej zwrotu.