Konta bankowe

Konta Sądu Rejonowego w Brzesku

Konto

Numer

Rachunek dochodów budżetowych Sądu
(opłaty, grzywny, wpisy do ksiąg wieczystych)

25 1010 1270 0029 5822 3100 0000

Sumy na zlecenie
(m.in. zaliczki na biegłych, geodetów, 
opłaty za wpis do rejestru spadkowego)

98 1130 1150 0031 5020 0120 0002

Sumy depozytowe

48 1130 1017 0021 1002 9590 0004

Rachunek wydatków bieżących Sądu

75 1010 1270 0029 5822 3000 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

37 1130 1235 0031 5020 0120 0001

Numer konta Urzędu Miasta w Brzesku: 
KBS O/Szczurowa Nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004,
na które można uiszczać opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dn. 16.12.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 21.12.2006r. (Dz.U. Nr 246 poz. 1804) w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz jej zwrotu.

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-10
Publikacja w dniu:
2017-02-10
Opis zmiany:
b/d