Ogłoszenie I Ns 168/18

Sygn. akt I Ns 168/18

 

OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Adama Łukasika z udziałem Danuty Kolad, Marii Krzan, Edwarda Kuny, Jana Kuny, Krystyny Kanizji Kuny, Marii Kuny, Stanisława Kuny, Sylwestra Kuny, Mariana Łukasika, Bożeny Piekłowskiej, Andrzeja Rąpały, Teresy Stanoch, Bożeny Średniawy, Zofii Średniawy, Zbigniewa Tworka, Bogdana Wójcika, Urszuli Wszołek o stwierdzenie, że Józef Łukasik s. Józefa i Katarzyny oraz Katarzyna Łukasik c. Jana i Antoniny nabyli z mocy samego prawa przez uwłaszczenie z dniem 04.11.1971r na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej z własność działek ewidencyjnych nr 5 i 19 w Biskupicach Melsztyńskich gmina Czchów.

 

Działka ewidencyjna nr 5 w Biskupicach Melsztyńskich o powierzchni 0,80ha powstała z parceli budowlanej 30, parcel gruntowych 112/2, 112/4, 113/2, 116/2, 117/2 objętych Lwh 67 Biskupice Melsztyńskie w którym jako współwłaściciele ujawnieni są Antonina ze Święchów Rąpałowa, Jan Michał Rąpała, Katarzyna Rąpała, Marcin Sowa, Zofia Sowa, Józefa Sowa, Maria Sowa, Feliks Sowa.

Działka ewidencyjna nr 19 w Biskupicach Melsztyńskich o powierzchni 0,06ha objęta jest Lwh 128 Biskupice Melsztyńskie w którym jako właściciele ujawnieni są Jan Michał Rąpała, Katarzyna Rąpała, Józef Koczwara, Anna z Cichych Koczwarowa, Marcin Sowa, Zofia Sowa, Maria Sowa, Józefa Sowa, Feliks Sowa, Jan Kuna.

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez uwłaszczenie jeżeli zostaną udowodnione przesłanki pozwalające na to stwierdzenie.

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 168/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d