Ogłoszenie I Ns 20/18

 

Sygn. akt I Ns 20/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 5 marca 2018 r. sygn. akt I Ns 20/18 zezwolił wnioskodawcy Gminie Brzesko na złożenie do depozytu sądowego następujących kwot:

- kwoty 5461,50 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) z tytułu odszkodowania za przejęcie przez wnioskodawcę udziału we współwłasności działki Nr 247/1 w Okocimiu  w wysokości 3/16 części należącego do Heleny Przeklasa córki Michała i Heleny ;

- kwoty 5461,50 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) z tytułu odszkodowania za przejęcie przez wnioskodawcę udziału we współwłasności działki Nr 247/1 w Okocimiu  w wysokości 3/16 części należącego do  Kamili Brach córki Michała i Heleny ;

- kwoty 5461,50 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) z tytułu odszkodowania za przejęcie przez wnioskodawcę udziału we współwłasności działki Nr 247/1 w Okocimiu  w wysokości 3/16 części należącego do  Ewy Szpil córki Michała i Heleny ;

- kwoty 7282,00 zł (siedem  tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa  złote ) z tytułu odszkodowania za przejęcie przez wnioskodawcę udziału we współwłasności działki Nr 247/1 w Okocimiu  w wysokości 4/16 części należącego do  Leokadii Szpil ;

 

Wymienione kwoty mają być wypłacone spadkobiercom lub innym osobom, jeżeli wykażą swoje uprawnienia do wymienionej wyżej nieruchomości , bez żadnych warunków.

Sąd wzywa spadkobierców lub inne uprawnione osoby, aby odebrali kwoty złożone do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazanie się niniejszego ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

SSR Wanda Zaleśna - Dziedzic

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 20/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
b/d