Ogłoszenie I Ns 215/18

 

Sygn. akt I Ns 215/18

 O G Ł O S Z E N I E

 

 Przed Sądem Rejonowym w Brzesku  I Wydział Cywilny z wniosku Edwarda Chełmeckiego  toczy się pod sygn. akt  I Ns 215/18 sprawa o uregulowanie – na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych - własności działek Nr 920,927,908,894,895,907  o łącznej powierzchni 1,98 ha położonych w Gosprzydowej, na  rzecz Marii Chełmeckiej i Michała Chełmeckiego. Na dzień dzisiejszy nieruchomość  znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy i jego rodziny. Dla nieruchomości tej nie założono księgi wieczystej. W wykazach  hipotecznych dotyczących tej nieruchomości ujawnione są  jako właściciele następujące osoby: Karol Garpiel, Stanisław Wnęk i Julia  z Derlagów Wnękowa. Wnioskodawca nie zdołał ustalić wszystkich zainteresowanych w sprawie.  Sąd wzywa osoby zainteresowane , aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się  niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w siedzibie Sądu i udowodniły  własność, albowiem  w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

  

SSR Wanda Zaleśna - Dziedzic

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 215/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d