Ogłoszenie I Ns 25/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019r. sygn. akt I Ns 25/19 zezwolił wnioskodawczyni Renacie Kwolek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 25 złotych z tytułu spłaty hipoteki umownej zwykłej łącznej na rzecz wierzyciela hipotecznego Banku Spółdzielczego w Borzęcinie z tytułu pożyczki, obciążającej nieruchomość ujawnioną w księdze wieczystej TR1B/00034193/5 i współobciążającą nieruchomość ujawnioną w księdze wieczystej TR1B/00095423/2, która to kwota ma być wypłacona następcy prawnemu wierzyciela – beż żadnych warunków

Sąd wzywa wierzyciela aby odebrał kwotę złożoną do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 3 lat od doręczenia wezwania to nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów(Dz.U.z 2006r. Nr 208. poz. 1537 z póżń. zm)

 

29.01.2018r.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 25/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d