Ogłoszenie I Ns 254/18

Sygn.akt I Ns 254/18

 

Ogłoszenie

o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

 

 

Sąd Rejonowy w Brzesku  Wydział I Cywilny na podstawie art. 637 § 3 k.p.c w zw. z art. 638§1 k.p.c zawiadamia, że w tutejszym Sądzie zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym dnia 28.03.2017 r. w Porębie Spytkowskiej i tam ostatnio stale zamieszkałym pod adresem ul. Kasztelan Spytka 29 spadkodawcy Jacku Gawęda, synu Aleksandra i Heleny, Pesel 73090408177.

 

Sąd poucza, że:

osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 SSR Mariusz Karteczka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 254/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
b/d