Ogłoszenie I Ns 310/18

OGŁOSZENIE

           Sąd   Rejonowy  w  Brzesku  I Wydział  Cywilny postanowieniem  z dnia  12 czerwca 2018r.  sygn. akt  I Ns 310/18 zezwolił  wnioskodawcy Powiatowi Brzeskiemu z siedzibą w Brzesku na złożenie  do depozytu sądowego kwoty 1221 zł z tytułu nabycia własności działki ewidencyjnej nr 590/1 w Woli Dębińskiej która to kwota ma być wypłacona następcom prawnym Stanisławy Górka – beż żadnych warunków.

Sąd  wzywa wierzyciela  aby  odebrał  kwotę złożoną  do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 3 lat od doręczenia wezwania to nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.z 2006r. Nr 208. poz. 1537 z póżń. zm)

 

              12.06.2018r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SSR Marek Jałowiecki- Paruch

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 310/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d