Ogłoszenie I Ns 316/18

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 5 listopada 2018 r w sprawie o sygn. I Ns 316/18  wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Gniadek s. Stanisława i Marii, nr PESEL 54092416557, zmarłym dnia 4 czerwca 2014 r w Czchowie, ostatnio zamieszkałym w Olszowej. Sporządzenie spisu inwentarza zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Maksymilianowi Sterkowiczowi.

Tut. Sąd poucza się, iż ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 316/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
b/d