Ogłoszenie I Ns 351/17

Sygn. akt I Ns 351/17

 

OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Marka Kijowskiego z udziałem Małgorzaty Kijowskiej, Danuty Zając, Eugenii Wolak, Heleny Świerczek, Haliny Niewoli, Jadwigi Kwiatkowskiej, Heleny Rybczyk, Katarzyny Kijowskiej, Renaty Antoniewicz, Haliny Starnawskiej, Marii Juszczyk, Alicji Piechnik, Ireny Rębacz, Wiesławy Korczyńskiej, Andrzeja Kijowskiego, Julii Kijowskiej, Ryszarda Kijowskiego, Małgorzaty Rebol – Nic, Józefy Kijowskiej, Piotra Kijowskiego, Renaty Kijowskiej, Parafii Rzymsko – Katolickiej pw Matki Bożej Śnieżnej w Filipowicach o stwierdzenie, że Marek Kijowski i Małgorzata Kijowska nabyli z dniem 1 stycznia 2017r przez zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej własność działek ewidencyjnej nr 460/2 w Filipowicach.

 

Działka ewidencyjna nr 460/2 w Filipowicach o powierzchni 5,53 ha powstała z parcel gruntowych 584/3, 585, 586, 587 objętych Kw TR1B/00022620/1 oraz parceli gruntowej 509/3 objętej Lwh 253 Filipowice.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie jeżeli zostaną udowodnione przesłanki pozwalające na to stwierdzenie.

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 351/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-26
Publikacja w dniu:
2017-09-26
Opis zmiany:
b/d