Ogłoszenie I Ns 354/18

 

Sygn. akt I Ns 354/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku  I Wydział Cywilny z wniosku Gminy Gnojnik toczy się pod sygn. akt  I Ns 354/18 sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Toboła córki Władysława i Julii, nazwisko rodowe Podrygała, zmarłej dnia 21 grudnia 2016 r. w Gnojniku, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Gnojniku.W skład spadku wchodzi udział, który Stefania Toboła odziedziczyła po swoim mężu w nieruchomości położonej w Uszwi  składającej się m. in. z  działki Nr  918.Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się  niniejszego ogłoszenia zgłosili się w siedzibie Sądu i udowodnili nabycie spadku, albowiem  w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

SSR Wanda Zaleśna - Dziedzic

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 354/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
b/d