Ogłoszenie I Ns 397/17

Sygn. akt I Ns 397/17

 

OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Mieczysława Jesionki o stwierdzenie, że Mieczysław Jesionka nabył z dniem 1 stycznia 1980r przez zasiedzenie własność działki ewidencyjnej nr 483 w Dołędze i nr 437 w Zaborowie .

 

Działka ewidencyjna nr 483 w Dołędze o powierzchni 0,72 ha na podstawie aktu własności ziemi z 05.06.1979r UG-7429/371/104/79 jest współwłasnością Franciszka Jesionki i Anny Jesionki.

Działka ewidencyjna nr 437 w Zaborowie o powierzchni 0,62 ha, powstała z parcel gruntowych 2060/1 i 2061/1 objętych zaginionym Lwh 98 Dołęga.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie jeżeli zostaną udowodnione przesłanki pozwalające na to stwierdzenie.

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 397/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d