Ogłoszenie I Ns 414/17

Sygn. akt I Ns 414/17

 

OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Kazimiery Kąckiej z udziałem Alicji Biernat, Romualdy Kąckiej, Sylwii Kąckiej, Iwony Żelichowskiej o stwierdzenie, że Kazimiera Kącka c. Wincentego i Karoliny oraz Zenobiusz Kącki s. Zbigniewa i Elżbiety nabyli z dniem 1 stycznia 1990r na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej przez zasiedzenie własność działki ewidencyjnej nr 605/2 w Porąbce Uszewskiej.

 

Działka ewidencyjna nr 605/2 w Porąbce Uszewskiej o powierzchni 0,42 ha powstała z parcel gruntowych 595/9 i 599/2 objętych Lwh 431 Porąbka Uszewska w którym jako właściciel ujawniony jest Wincenty Stolarczyk, parceli gruntowej 595/8 objętej Lwh 432 Porąbka Uszewska w którym jako właściciel ujawniony jest Wincenty Stolarczyk, parcel gruntowych 599/11, 595/12 objętych Lwh 433 Porąbka Uszewska w którym jako właściciel ujawniona jest Helena z Sadych Mrożkowa.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie jeżeli zostaną udowodnione przesłanki pozwalające na to stwierdzenie.

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 414/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-02
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
b/d