Ogłoszenie I Ns 434/18

Sygn. akt I Ns 434/18

OGŁOSZENIE

         Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Mika o stwierdzenie, że rodzice wnioskodawcy Stanisław Mika syn Stanisława i Anny i Bronisława Mika córka Józefa i Rozalii nabyli z mocy prawa z dniem 4 listopada 1971 r. w trybie uwłaszczenia na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej własność działki nr 410 o powierzchni 0,86 ha położonej w miejscowości Dołęga, Gmina Szczurowa.

         Działka nr 410 o powierzchni 0,86 ha położona w miejscowości Dołęga powstała z parceli gruntowych 431/1, 431/2 z zag. Lwh 352 gm. kat. Dołęga – Brak ZD.

         W ewidencji gruntów Starosty brzeskiego jako właściciel działki nr 410 położonej w miejscowości Dołęga wpisany jest Stanisław Mika syn Stanisława                    ( USA ).

         Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w tutejszym Sądzie w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

                                                                               SSR Stanisław Kostrzewa

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 434/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d