Ogłoszenie I Ns 463/17

Sygn. akt I Ns 463/17

 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 11 września 2017r.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie:

 

Przewodniczący: SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017r, w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Teresy Śliwy

z udziałem Krzysztofa Śliwy

o podział majątku wspólnego

zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Krzysztofa Śliwy kuratora w osobie r.pr Sebastiana Sachy celem reprezentowania jego interesów w niniejszym postępowaniu

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 463/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
b/d