Ogłoszenie I Ns 541/17

Sygn. akt I Ns 541/17

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 r sygn. akt I Ns 541/17 zezwolił Romanowi Cięciwa na złożenie do depozytu sądowego następujących kwot:

- kwoty 0, 01 zł (jeden grosz) tytułem zapłaty wierzytelności przysługującej Juliannie Serafin;

- kwoty 0, 01 zł (jeden grosz) tytułem zapłaty wierzytelności przysługującej Michałowi Niemiec;

wszystkich zabezpieczonych hipotekami umownymi na nieruchomości położonej we wsi Drużków Pusty, składającej się z dz. ew. nr 63/2, objętej Kw nr TR1B/00087813/4. Wymienione kwoty mają być wypłacone następcom prawnym wierzycieli hipotecznych, jeżeli wykażą swoje uprawnienia, bez żadnych warunków.

 

                        Sąd wzywa następców prawnych wierzycieli hipotecznych, aby odebrali kwoty złożone do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazanie się niniejszego ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

                                                                                       SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 541/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d