Ogłoszenie I Ns 563/17

OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Marii Mól, Haliny Łaciak, Bogusławy Łobody, Krystyny Jedleckiej o stwierdzenie, że wnioskodawczynię nabyły z dniem 1 stycznia 2014r przez zasiedzenie własność działki ewidencyjnej nr 199/2 w Jamnej gmina Zakliczyn.

 

Działka ewidencyjna nr 199/2 w Jamnej o powierzchni 1,23 ha powstała z parcel gruntowych 574, 588 objętych ZD 2025 w którym jako właściciel ujawniona jest Filomena Potok c. Stanisława i Antoniny.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie jeżeli zostaną udowodnione przesłanki pozwalające na to stwierdzenie.

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 563/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-13
Publikacja w dniu:
2017-11-13
Opis zmiany:
b/d