Ogłoszenie I Ns 575/17

Sygn. akt I Ns 575/17

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 r sygn. akt I Ns 575/17 zezwolił wnioskodawcy Gminie Brzesko na złożenie do depozytu sądowego następujących kwot:

- kwoty 4 224, 00 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie przez wnioskodawcę własności dz. ew. nr 4260/2 o pow. 0, 0116 ha położonej w Jadownikach – powstałej z dz. ew. nr 4260 – własności zmarłego Michała Nalepa

- kwoty 4 406, 00 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie przez wnioskodawcę własności dz. ew. nr 4269/2 o pow. 0, 0121 ha położonej w Jadownikach – powstałej z dz. ew. nr 4269 – własności zmarłej Heleny Grzebieniarz

- kwoty 1 820, 50 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie przez wnioskodawcę własności dz. ew. nr 4357/2 o pow. 0, 0100 ha położonej w Jadownikach – powstałej z dz. ew. nr 4357 – własności zmarłej Heleny Krzywackiej

- kwoty 1 984, 50 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie przez wnioskodawcę własności dz. ew. nr 4274/2 o pow. 0, 0109 ha położonej w Jadownikach – powstałej z dz. ew. nr 4274 – własności zmarłej Heleny Krzywackiej;

- kwoty 983, 00 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie przez wnioskodawcę własności dz. ew. nr 6250/2 o pow. 0, 0027 ha położonej w Jadownikach – powstałej z dz. ew. nr 6250 – własności zmarłej Anny Nalepa

Wymienione kwoty mają być wypłacone spadkobiercom lub innym osobom, jeżeli wykażą swoje uprawnienia do wymienionych działek, bez żadnych warunków.

 

                        Sąd wzywa spadkobierców lub inne uprawnione osoby, aby odebrali kwoty złożone do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazanie się niniejszego ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 575/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d