Ogłoszenie I Ns 621/18

 

Sygn. akt I Ns 621/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku  I Wydział Cywilny z wniosku Mirosława Kani i Marii Kania  toczy się pod sygn. akt  I Ns 621/18 sprawa o stwierdzenie zasiedzenia na ich rzecz nieruchomości położonej w Warysiu  gm. Borzecin o pow. 0,10ha stanowiącej  niezabudowaną działkę Nr 536, która w całości znajduje się w posiadaniu wnioskodawców. Działka nie ma założonej księgi wieczystej. W ewidencji gruntów jako właściciel tej działki wpisany jest  Władysław Majewski, który nie żyje, a jego spadkobiercy nie są znani.

Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się  niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w siedzibie Sądu i udowodniły  własność, albowiem  w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

 

SSR Wanda Zaleśna - Dziedzic

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 621/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
b/d