Ogłoszenie I Ns 635/17

Sygn. akt I Ns 635/17

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Mariana Kowalczyk o stwierdzenie, że wnioskodawca Marian Kowalczyk i Anna Kowalczyk nabyli poprzez zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej własność działki nr 436 o powierzchni 0,30 ha położonej w Borzęcinie, Gmina Borzęcin.

Dla parceli gruntowej 9428/5 wchodzącej dawniej w skład zagin. LWH 1745 gm. kat. Borzęcin został urządzony ZD 445/B celem ujawnienia własności na rzecz Marii ze Światków Rogóż c. Wincentego i Marii z Felów – w 2/4 częściach, Stanisława Kulisia s. Bartłomieja i Anny z Sobolów – w 1/4 części, własności co do pozostałej części ( tj. 1/4 nie ujawniono ). Następnie powstała działka nr 435 położona w Borzęcinie w wyniku zniesienia się parceli gruntowej 9428/5 oraz parceli gruntowych 9428/60, 9428/61, 9428/68 z zag. LWH 1745 i 1770 Borzęcin, z których nadto powstały działki ewidencyjne 433, 434 i 436.

Stan prawny działki nr 436 położonej w Borzęcinie pozostał nieuregulowany.

LWH 1770, LWH 1745 gm. kat Borzęcin zaginęły w całości.

W ewidencji gruntów Starosty Brzeskiego jako władający samoistnie działką nr 436 położoną w Borzęcinie wpisani są Jan Kowalczyk s. Franciszka i Stefania Kowalczyk c. Pawła i Katarzyny.

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w tutejszym Sądzie w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

SSR Stanisław Kostrzewa

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 635/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
b/d