Ogłoszenie I Ns 649/17

Sygn. akt I Ns 649/17

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy  w Brzesku I Wydział Cywilny postanowieniem  z dnia 15 grudnia 2017 r.  sygn. akt  I Ns 649/17 zezwolił  wnioskodawczyni Bogumile Kurpiel na złożenie do depozytu sadowego kwoty 0,01 zł ( jeden grosz ) z tytułu spłaty hipoteki umownej zwykłej na rzecz wierzyciela hipotecznego ubezwłasnowolnionego Stanisława Malisza obciążającą nieruchomość ujawnioną w księdze wieczystej nr TR1B/00016408/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku, która to kwota ma być wypłacona wierzycielowi lub jego spadkobiercom, jeżeli wykażą swoje uprawnienie – bez żadnych warunków.

Sąd  wzywa wierzycieli  aby  odebrali  kwotę złożoną  do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 3 lat od doręczenia wezwania to nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów( Dz. U. z 2006 r. Nr 208. poz. 1537 z późn. zm. ).

 

               SSR Stanisław Kostrzewa 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 649/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d