Ogłoszenie I Ns 656/17

Sygn. akt I Ns 656/17

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 r sygn. akt I Ns 656/17 zezwolił wnioskodawcy Elżbiecie Dzido na złożenie do depozytu sądowego kwoty 200, 00 zł (dwieście złotych) tytułem zapłaty wierzytelności przysługującej Bankowi Spółdzielczemu w Borzęcinie, zabezpieczonej hipoteką na stanowiącej własność wnioskodawcy nieruchomości położonej we wsi Przyborów, składającej się z dz. ew. nr 2304, 2330 i 2380, objętej Kw nr TR1B/00039783/3.  Wymieniona kwota mają być wypłacona następcom prawnym wierzyciela hipotecznego, jeżeli wykażą swoje uprawnienia, bez żadnych warunków.

            Sąd wzywa następców prawnych wierzyciela hipotecznego, aby odebrali kwoty złożone do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazanie się niniejszego ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

 SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 656/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
b/d