Ogłoszenie I Ns 728/17

Sygn. akt I Ns 728/17

 

OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Franciszka Kopernego z udziałem Teresy Cisak, Marka Ciureja, Dariusza Ciurusia, Jana Ciurusia, Józefa Ciurusia, Robert Ciurusia, Stanisława Ciurusia, Zygmunta Ciurusia, Agaty Goli, Krystyny Malinowskiej, Barbary Rabij, Stanisławy Sasieli  o stwierdzenie, że Franciszek Koperny nabył przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 2003r własność działki ewidencyjnej nr 237 w Rząchowej o powieści 0,72ha i z dniem 1 stycznia 2004r. własność działki ewidencyjnej nr 2249 w Szczurowej o powierzchni 0,35ha.

 

Działka ewidencyjna nr 237 w Rząchowej o powierzchni 0,72 ha powstała z parcel gruntowych 376/1, 592/16, 592/11, 592/12 objętych zaginionym Lwh 1166 Rząchowa i Lwh 77 Rząchowa oraz pozahioptecznej parceli gruntowej 592/10.

Działka ewidencyjna nr 2249 w Szczurowej o powierzchni 0,35 ha powstała z parceli gruntowej 3626/2 objętej zaginionym Lwh 720 Szczurowa.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie jeżeli zostaną udowodnione przesłanki pozwalające na to stwierdzenie.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SSR Marek Jałowiecki – Paruch

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 728/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d