Ogłoszenie I Ns 765/18

Brzesko dnia  04.02.2019 r

Sygn. akt I Ns 765/18

 

Ogłoszenie

o wykazie inwentarza

 

                   Sąd Rejonowy w Brzesku  Wydział I Cywilny na podstawie art. 636/3 § 3 k.p.c w zw. z art. 638§1-3 k.p.c zawiadamia, że do tutejszego Sądu wypłynął wykaz inwentarza po Amalii Skórnóg c. Stanisława i Anastazji, zmarłej dnia 1.03.2018 r. w Brzesku i tam ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Berka Joselewicza 1, Pesel 32111102843,

Sąd poucza, że  z wykazem inwentarza może zapoznać się każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, 

 

SSR Mariusz Karteczka

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 765/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
b/d