Ogłoszenie I Ns 816/18

 

Sygn. akt I Ns 816/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

   Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny z wniosku banku handlowego w Warszawie S.A. toczy się pod sygn. akt I Ns 816 /18 sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Sacha synu Antoniego i Katarzyny zd. Gawlik, zmarłym dnia 12 października 2017 r. w Biesiadkach  ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Brzesku. Sąd wzywa spadkobierców , aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się  niniejszego ogłoszenia zgłosili się w siedzibie Sądu i udowodnili nabycie spadku, albowiem w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

SSR Wanda Zaleśna - Dziedzic

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 816/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-14
Publikacja w dniu:
2019-05-14
Opis zmiany:
b/d