Ogłoszenie I Ns 953/16

Sygn. akt I Ns 953/16

 

OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Władysława Hacusia z udziałem Elżbiety Gryz – Kurek, Piotra Gryza, Pelagii Hacuś, Anny Liszka, Janiny Ryby, Skarbu Państwa – Starosty Brzeskiego  o stwierdzenie, że Władysław Hacuś i Pelagia Hacuś nabyli z dniem 1 stycznia 1984r przez zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej własność działek ewidencyjnych nr 57, 108, 195 w Iwkowej.

 

Działka ewidencyjna nr 57 w Iwkowej o powierzchni 1,27 ha powstała z parceli gruntowej 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5618, 5619, 5621/1, 5622/1,  parceli budowlanej 431 objętych Lwh 298 Iwkowa, w którym jako właściciel ujawniony jest Piotr Ruszaj, parceli gruntowej 8707/2 ujawnionej w Lwh Iwkowa spis dróg stanowiących dobro publiczne.

 

Działka ewidencyjna nr 108 w Iwkowej o powierzchni 0,11ha, powstała z parcel gruntowych 5621/3, 5622/3 objętych Lwh 298 Iwkowa, parceli gruntowej 5834/7 objętej Kw TR1B/00022223/8 w której jako współwłaściciele ujawnieni są Stanisław Zięć i Joanna Zięć, parceli gruntowej 8656/14 objętej Lwh Iwkowa spis dróg stanowiących dobro publiczne.

 

Działka ewidencyjna nr 195 w Iwkowej o powierzchni 0,01ha powstała z parceli gruntowej 5834/9 objętej Kw TR1B/00022223/8.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie jeżeli zostaną udowodnione przesłanki pozwalające na to stwierdzenie.

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 953/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
b/d