Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

Informacja o wynikach II etapu konkursu na referendarza sądowego


Prez. KD- 1120 – 115/18                       

 

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego

 w Sądzie Rejonowym w Brzesku

§ 1

 Na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 23) zarządzam ogłoszenie konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Brzesku. Treść ogłoszenia konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko referendarza sądowego, skład komisji konkursowej oraz sposób i tryb jej działania, zakres  i sposób udostępniania kandydatowi informacji o przebiegu i wynikach konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t. j. Dz. U z 2018 r., poz.769  ze zm.).

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     Prezes Sądu Rejonowego

        w Brzesku

 

        SSR Wanda Zaleśna - Dziedzic

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
wyniki II etapu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d