Oświadczenia

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

Kontrola zarządcza za 2017 rok.

Kontrola zarządcza za 2016 rok.

Kontrola zarządcza za 2015 rok.

Kontrola zarządcza za 2014 rok.

Kontrola zarządcza za 2013 rok.

Rejestr zmian dla: Oświadczenia