Oświadczenia

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

Kontrola zarządcza za 2019 rok. 

Kontrola zarządcza za 2018 rok.

Kontrola zarządcza za 2017 rok.

Kontrola zarządcza za 2016 rok.

Kontrola zarządcza za 2015 rok.

Kontrola zarządcza za 2014 rok.

Kontrola zarządcza za 2013 rok.

Rejestr zmian dla: Oświadczenia