Plan działalności

Sąd Rejonowy w Brzesku

w oparciu o treści § 12 w zw. z § 31 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz. Urz. M.S. z 2017 r., poz. 82) publikuje plany działalności dla Sądu Rejonowego w Brzesku na poszczególne lata: 

 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Brzesku na rok 2019

Plan działalności Sądu Rejonowego w Brzesku na rok 2018

Plan działalności Sądu Rejonowego w Brzesku na rok 2017

Plan działalności Sądu Rejonowego w Brzesku na rok 2016 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Brzesku na rok 2015

Plan działalności Sądu Rejonowego w Brzesku na rok 2014

Plan działalności Sądu Rejonowego w Brzesku na rok 2013

Plan działalności Sądu Rejonowego w Brzesku na rok 2012

Plan działalności Sądu Rejonowego w Brzesku na rok 2011

Rejestr zmian dla: Plan działalności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-19
Publikacja w dniu:
2018-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d