Prowadzone ewidencje i rejestry

Informacja w sprawie prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów

oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

 

 

Sąd Rejonowy w Brzesku informuje, iż rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o następujące akty prawne:

  1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S. z 2003 r., Nr 5, poz. 22 ze zm.),
  2. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Sądu Rejonowego w Brzesku wprowadzony Zarządzeniem Nr 14/14 Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 11 sierpnia 2014 r.,
  3. Instrukcję kancelaryjną Sądu Rejonowego w Brzesku wprowadzoną Zarządzeniem nr 19/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 6 lipca 2016 r.

 

Archiwum Sądu Rejonowego w Brzesku prowadzone jest w oparciu o następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217),
  2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 991),
  4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. M.S. z 1985 r., Nr 8, poz. 55),
  5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S. z 2003 r., Nr 5, poz. 22 ze zm.),
  6. Instrukcję kancelaryjną Sądu Rejonowego w Brzesku wprowadzoną Zarządzeniem nr 19/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 6 lipca 2016 r.

 

 

Dane zawarte w ewidencjach, rejestrach, repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

Rejestr zmian dla: Prowadzone ewidencje i rejestry

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d