Zarządzenie I C 128/18

Sygn. akt I C 128/18

 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 5 marca 2018r.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie:

 

Przewodniczący: SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018r, w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Juliana Latochy, Heleny Latochy

przeciwko Barbarze Latocha - Curci

o rozwiązanie umowy dożywocia

zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Barbary Latocha - Curci kuratora w osobie adw. Jerzego Paderewskiego celem reprezentowania jej interesów w niniejszym postępowaniu

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

Rejestr zmian dla: Zarządzenie I C 128/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d