Zarządzenie I C 184/11

Sygn. akt I C 184/11

 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 25 października 2017r.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie:

 

Przewodniczący: SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017r, w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Magdaleny Łowickiej

przeciwko Mariuszowi Czerneckiemu

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Mariusza Czerneckiego kuratora w osobie ojca Władysława Czerneckiego celem reprezentowania jego interesów w obecnym postępowaniu

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

Rejestr zmian dla: Zarządzenie I C 184/11

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-27
Publikacja w dniu:
2017-10-27
Opis zmiany:
b/d