Zarządzenie I Ns 11/18

Sygn. akt I Ns 11/18

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 1 marca 2018r.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie:

 

Przewodniczący: SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018r, w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Janiny Dziak

z udziałem Karoliny Marusarz

o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Dziak

zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Dariusza Dziak kuratora w osobie adw. Jerzego Paderewskiego celem reprezentowania jego interesów w niniejszym postępowaniu

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

Rejestr zmian dla: Zarządzenie I Ns 11/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d