Zarządzenie I Ns 122/19

Sygn. akt I Ns 122/19

 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 19 kwietnia 2019r.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie:

 

Przewodniczący: SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2019r, w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Marka Pawlika

z udziałem Jadwigi Kruszyńskiej, Bartłomieja Pawlika, Grzegorza Pawlika, Zbigniewa Pawlika, Roberta Pawlika

o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Pawliku

zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Pawlika kuratora w osobie r.pr Sebastiana Sachy celem reprezentowania jego interesów w niniejszym postępowaniu

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

Rejestr zmian dla: Zarządzenie I Ns 122/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-24
Publikacja w dniu:
2019-04-24
Opis zmiany:
b/d