Zarządzenie I Ns 499/18

Sygn. akt I Ns 499/18

 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 19 października 2018r.

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie:

 

Przewodniczący: SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018r, w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Marioli Soleckiej

z udziałem Pawła Soleckiego

o podział majątku wspólnego

zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Pawła Soleckiego kuratora w osobie r.pr Sebastiana Sachy celem reprezentowania jego interesów w niniejszym postępowaniu

 

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie I Ns 499/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-31
Publikacja w dniu:
2018-10-31
Opis zmiany:
b/d