Zarządzenie nr 10/17

Prezes Sądu Rejonowego w Brzesku

ul.  Kościuszki 20 , 32 – 800 Brzesko tel. 014 66 46 100 , fax 014 66 46 102

Brzesko, dnia  11 września 2017 r.

Adm. 0210 – 16/17

  

ZARZĄDZENIE  Nr  10/17

Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego w Brzesku

z dnia  11 września 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy

dla pracowników Sądu Rejonowego w Brzesku

 

 

  1. Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ustalamy dzień 10 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Brzesku, za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Brzesku.

 

  

 

                   Dyrektor                                                                                                  Prezes

         Sądu Rejonowego w Brzesku                                           Sądu Rejonowego w Brzesku 

 

             Marcin Zachara                                                               SSR Wanda Zaleśna - Dziedzic

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 10/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
b/d