Zarządzenie w sprawie I Ns 272/17

Sygn. akt I Ns 272/17

 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 5 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący:  SSR  Stanisław  Kostrzewa

po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym                                                                             

sprawy z wniosku Mariusza Dadej

przy uczestnictwie Daniela Dadej

o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Dadej i Kazimierze Dadej

   zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Daniela Dadej  kuratora w osobie radcy prawnego Arkadiusza Zachara – Kancelaria Radcy Prawnego w Brzesku przy ul. Kościuszki 16 lok. nr 7 celem reprezentowania interesów uczestnika Daniela Dadej w niniejszej sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Dadej i Kazimierze Dadej.

Sędzia

SR  Stanisław Kostrzewa

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie I Ns 272/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-10
Publikacja w dniu:
2017-10-10
Opis zmiany:
b/d